ویكردی كه در شمال آمریكا به عنوان اولین قدم جهت رسیدن به شبكه هوشمند انتخاب شد، ایجاد دانشگاهی مبتنی بر Smart Microgrid  ها است. چنین Microgrid ای تجربیات تكنولوژیكی شركت ها، دانشگاهها و كارخانه ها را جمع آوری می نماید تا راهی معتبر،با كیفیت و مقرون به صرفه جهت رسیدن به شبكه هوشمند ایجاد نماید.

 سه نسل از Smart Microgrid تا كنون پدید آمده است:

 

1GM: نسل اول Microgrid ابتدا بر توسعه ظرفیت شبكه برق و مسائل پیرامون دسترسی از راه دور Microgrid ها تمركز می كند كه در آن مسائلی از قبیل كنترل، فرمان، ثبات، قابلیت اطمینان و یكپارچگی منابع تجدید پذیر انرژی در اهمیت بالایی قرار گرفته است.

نمونه ای از این Microgird  ها، Kythnos Microgrid است كه در یونان وجود دارد.

 http://www.microgrids.eu/index.php?page=index

2GM : نسل دوم Microgrid عمدتا روی مباحث توزیع و حول موضوعات مربوط به قابلیت و كیفیت سیستم های توزیع برق متمركز هستند. رویكرد عمده ای كه این Microgrid ها دارند ایجاد ظرفیت جایگزین برای تجهیزات شبكه در حالت های مختلف شبكه است. این روش روی DA (Distribution Automation) متمركز است و با توابع دیگر شبكه هوشمند مثل AMI (Advanced Metering Infrastructure) ، DSM (Demand Side Management) و یكپارگی منابع تجدید پذیر انرژی و ... سر و كار ندارد.

نمونه ای از این Microgrid ، در  IIT است كه توسط دكتر شاهیده­پور به انجام رسید.

http://www.iit.edu/perfect_power

3GM : در نسل سوم Microgrid  برای ساخت نسخه كوچك شده شبكه هوشمند از طریق توسعه نسل هوشمند ساختار توزیع و توابعاصلی شبكه هوشمند از قبیلAMI (Advanced Metering Infrastructure), DSM (Demand Side Management), DA (Distribution Automation), SA (Substation Automation), OM (Outage Management) and CIS (Customer Information System)  تلاش میكنند. تا كنون دو  Smart Microgrid از این نسل در شمال آمریكا استقرار یافته است. یكی در دانشگاه UCSD  (كالیفرنیا و سندیگو) و دیگری در موسسه BCIT  (انیستیتو تكنولوژی بریتیش كلمبیا).

 

اطلاعات بیشتر در این رابطه در سایتهای زیر موجود است:

 http://www.edsa.com/pa_articles/pdf/ucsd_smart_grid.pdf

http://www.bcit.ca/microgrid/

 

منبع : سایت سابا