پذیرش در دوره دکتری رشته های مختلف گرایش مکاترونیک

لطفا قبل از ارسال پست در این تاپیک ابتدا تاپیک های تفاوت رشته مهنسی رباتیک با گرایش رباتیک و تفاوت رباتیک و مکاترونیک را مطالعه نمایید

ممکن هست افرادی موفق به پذیرش در رشته مستقل مکاترونیک را نداشته باشند و ناچار بشوند به گرایش مکاترونیک بروند

همچنین ممکن است افرادی در یک رشته دیگر دارای سوابقی بوده اند (مثلا مکانیک) و نمی خواهند با مباحث رشته های دیگر در تماس باشند و فقط می خواهند در زمینه مکاترونیک پروژه هایی انجام دهند

بنابراین ضرورت ایجاد تاپیکی برای داوطلبان گرایش مکاترونیک احساس می شود.

در این تاپیک به معررفی و بررسی و امکان ستجی پذیرش دانشگاه هایی که دوره دکتری رشته های مختلف گرایش مکاترونیک را دارند می پردازیم.

=============


دانشگاه دیترویت

University of Detroit Mercy
دکتری مهندسی برق با گرایش مکاترونیک
و
دکتری مهندسی مکانیک با گرایش مکاترونیک


رشته های مهندسی این دانشگاه دارای 51 واحد معادل با 17 درس می باشد. دو درس عمومی، تعدادی درس اجباری و بقیه دروس اختیاری هستند

دروس عمومی رشته برق و مکانیک
Design of Experiments
Advanced Engineering Mathematics

دروس اجباری رشته برق گرایش مکاترونیک
Introduction to Microcontrollers and Lab
Sensors and Actuators
Mechatronics Modeling & Simulation

دروس اجباری رشته مکانیک گرایش مکاترونیک

Mechatronics
Mechatronics: Modeling & Simulation
Sensors and Actuators
Robotics
Controls Modeling and Design for Advanced Electric Vehicle
Electric Drives/Electromechanical Energy Conversion
دروس اختیاری گرایش مکاترونیک
هر درسی به پیشنهاد استاد راهنما!


رنک

دانشکده برق و مکانیک این دانشگاه جزء 125 دانشکده برتر دانشگاه های آمریکا نیست
یعنی رنک بسیار بدی دارد
می توانید به عنوان اولویت آخر خود انتخاب کنید
البته این رنک برای افرادی که که رزومه ی ضعیفی دارند موهبتی است


کارشناسی ارشد و کارشناسی
این دانشگاه دارای رشته مستقل مکاترونیک در مقطع کارشناسی است
در مقطع کارشناسی ارشد نیز با همین دروس دکتری ارائه می شود
یعنی دوره کارشناسی ارشد نیز رشته برق گرایش مکاترونیک و رشته مکانیک گرایش مکاترونیک است