امروزه اهمیت جدا کردن آب و روغن از هم بسیار زیاد است . سیالات آلوده می توانند به هر صنعت یا محیطی آسیب های جبران ناپذیری برسانند ، البته اثرات آنها تنها به این موارد محدود نمی شود .

به طور کلی آب بر سیستم روغن/ماشین اثر میگذارد ، آب میتواند باعث افزایش اکسیژن روان کارهای پایه ی روغن شود و بعضی از افزودنی هایی که توسط آب جذب می شوند با شست و شو از دستگاه خارج کند ، در نقطه مقابل آلودگی های روغن بر آب هم آسیب های جبران ناپذیری وارد می کند .

علاوه بر اینکه آب به صورت مستقیم به دستگاه صدمه وارد می کند می تواند باعث تجزیه ی افزودنی های مفید هم شود و گهگاه خوردگی های شدیدی را ایجاد می کند .

 

برای جداسازی آب و روغن روش های مختلفی وجود دارد که به دلیل هزینه اجرایی بالا، بازده پایین و وسایل و تجهیزات بزرگ به صرفه نیستند .

سیستم جدا کننده ی آب و روغن RWO ، SKIT/S-DEB از کارایی خاصی برخوردار است و فرآیند تفکیک و جداسازی را مطابق با استانداردIMO-MEPC.107(49) انجام می دهد . این دستگاه باعث شکسته شدن امولوسیون روغن و هیدروکربن می شود و با امکان برگشت با فشار و به شکل کاملا اتوماتیک ساخته شده است . سیستم جداکننده ی آب و روغن دردومرحله عملیات جداسازی ذرات چربی و هیدروکربنها از سیال را انجام می دهد . همچنین نیازمند کمترین نگهداری در طول دوره فعالیت آن می باشد . RWO coalescing تضمین کننده ی استاندارد بسیار بالای ساخت می باشد . در حال حاضر بیش از 10،000 کشتی با این سیستم کارآمد مجهز شده اند .

نصب با تمام لوازم و کنترل جانبی :
• سطح خلوص فوق العاده بالا <1 پی پی ام روغن
• تائید گواهی USCG
• الکترومغناطیسی پذیری- EMV

• مناسب برای انجام فعالیت های ساحلی
• قابلیت ارتقاء و بازسازی RWO SKIT / S مطابق با (IMO-MEPC.107 49) امکان پذیر است
•نصب آسان
• خدمات و پشتیبانی در سراسر جهان

• دستگاه جداسازی روغن از آب جهت کشتی ها

• جداسازی روغن از آب

• کوالسر جداساز روغن از آب