EDCIS مخفف Electronic Chart Display and Information System  و به معنی سیستم  اطلاعات و  نمایشگر نقشه الکترونیک میباشد .  این سیستم یک سیستم اطلاعات ناوبری میباشد که اگر به حسگرهائی نظیر سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) و جایرو متصل گردد قابلیت نمایش موقعیت لحظه ای کشتی و اعلام اخطار ضد تصادم با کف را دارد . همچنین اگر این سیستم به یک رادار آرپا متصل گردد قادر به اعلام اخطار ضد تصادم با دیگر شناورها  نیز میباشد  . سیستم EDCSI توسط سازمان دریانوردی جهانی (IMO ) بعنوان جایگزین نقشه های کاغذی مورد قبول واقع گردیده و کشتیهای مجهز به این سیستم دیگر نیازی به نقشه های کاغذی ندارند . لازم بذکر میباشد کلیه کشتیهائی که از این سیستم بهره برداری نمیکنند  بر اساس قوانین کنوانسیون سولاس ملزم به  همراه داشتن نقشه های کاغذی مربوط به سفر خود میباشند .

 

بخشهای تشکیل دهنده ECDIS

این سیستم متشکل از سه بخش اصلی میباشد . 1) داده های نقشه الکترونیکی رسمی که اصطلاحاً نقشه ناوبری الکترونیکی یا (ENC-Electronic Navigation Chart) خوانده میشود . 2) سخت افزا ( رایانه ، نمایشگر و ....) 3) نرم افزار ( برای قرائت نقشه ها و نمایش آنها بر روی صفحه نمایشگر )

 

ENC چیست ؟

ENC  در حقیقت یک بانک اطلاعاتی است . بانکی که اطلاعات کلیه نقشه ها بر اساس مشخصات و استانداردها سازمان جهانی هیدروگرافی (IHO) در آن نگهداری میگردد .

 

چگونه این سیستم به ایمنی دریانوردی کمک میکند ؟

ECDIS با بهره گیری از یک سیستم موقعیت یاب لحظه ای نظیر GPS قادر به بهبود دقت موقعیت یابی کشتی بطور پی.سته و در شرائط جوی مختلف میباشد . این عمل شناورها را قادر میسازد تا صورت احتمال بروز تصادم با کف مسیر خود را تغییر دهند . این سیستم یک ابزار ناوبری قوی برای دستیابی به  اطلاعات لحظه ای در خصوص موقعیت دقیق شناور بوده  و با توجه به اینکه بصورت 24 ساعته ، در شب و روز و در کلیه شرائط جوی قابل بهره برداری میباشد به دریانوردان قابلیت اطمینانی خوبی را خصوصاً هنگام دریانوردی در آبهای کم عمق میدهد . بهره گیری از سیستم اخطار ناوبری ENC همراه با ECDIS باعث جلوگیری از  برخورد شناورها با کف دریا و یا با یکدیگر گردیده و ایمنی لازم برای دریانوردان و محیط دریانوردی را فراهم می آورد .