یکی از اصلی ترین دروس در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری درس الکترونیک قدرت است به نحوی که این درس برای دانشجویان گرایش ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت یک درس اصلی و پایه ای به حساب می آید. از طرفی دیگر این درس می تواند پایه پایان نامه ها مقالات و تزهای متعدد باشد. به همین جهت یادگیری شبیه سازی های این درس با مهم ترین و اصلی ترین نرم افزار یعنی متلب بیان می شود.

نکاتی علمی را همراه با شبیه سازی کامل یاد بگیرید و این یادگیری به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید شبیه سازی انواع مقالات را برای پایان نامه خود آغاز کنید.

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده ، در ادامه آمده است:

 • فصل ۱ : معرفی و آشنایی کلی
  • معرفی
  • ضرورت استفاده از سیمولینک
  • طرح کلی و آشنایی با مطالب
  • آشنایی با ادوات الکترونیک قدرت و کاربردهای هر کدام
 • فصل ۲: سیمولینک مقدماتی
  • آشنایی سریع با محیط متلب
  • آشنایی با محیط سیمولینک
  • تعریف ماژول‌های مورد استفاده در کتابخانه سیمولینک
  • استفاده از اسکوپ
  • گرفتن انواع خروجی از سیمولینک
 • فصل ۳: آشنایی اجمالی با سیمولینک قدرت
  • معرفی سریع کتابخانه ها
  • ماژول های آماده در سیمولینک قدرت
  • تفاوت بین سیگنال قدرت با سیگنال خفیف در سیمولینک
  • کاهش حجم شبیه سازی ها و سرعت گرفتن شبیه سازی
  • اندازه گیری در سیمولینک قدرت
  • اندازه گیری مقدار موثر جریان یا ولتاژ
  • اندازه گیری سه فاز و تک فاز
 • فصل ۴: یک‌سوسازها
  • کاربرد الکترونیک قدرت نوین
  • یک‌سوسازها
  • شبیه سازی یک‌سوساز تک فاز
  • شبیه سازی یک‌سوساز نیم پل
  • شبیه‌سازی رگتیفایر فول بریج
  • شبیه سازی یک‌سوساز سه فاز تمام پل
  • آموزش شبیه سازی یکسو سازهای کنترل شونده
 • فصل ۵: اینورترها و کیفیت توان
  • تئوری عملکرد اینورتر
  • اینتورتر تکفاز
  • اینورتر سه فاز
  • اینورتر با کلید زنی بردار فضایی SVPWM
  • مبانی تئوری کیفیت توان و ارتباط آن با اینورترها
  • استفاده از فیلتر هارمونیکی جهت بهبود کیفیت توان
  • گرفتن THD در GUI power
  • گرفتن آنالیز فوریه و بررسی کیفیت توان
  • استفاده از بلوکهای آماده THD
 • فصل ۶: چاپرها
  • معرفی ضرورت استفاده از مبدلهای DC-DC
  • مبدل باک
  • مبدل بوست
  • مبدل باک بوست
  • مبدل چاک
  • مبدل SEPIC
  • چاپرهای AC
  • شبیه سازی های چاپر ولتاژ متناوب